Regulamin Lost Rooms

ZASADY OGÓLNE:

 1. Osoby dokonujące rezerwacji poprzez stronę lostrooms.pl, portal lockme.pl, telefonicznie lub na miejscu, a także biorące udział w grze (zwane dalej graczami), oświadczają że zapoznały się z tym regulaminem, akceptują go i zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 2. Na terenie Lost Rooms (ulica Puławska 7/9, lokal 115) obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających. Do zabawy nie mogą przystąpić osoby będące pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających.
 3. Każdy z graczy bierze udział w zabawie na własną odpowiedzialność. Właściciele lokalu nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, które są wynikiem gry, a także nie ubezpieczają graczy.
 4. Pokoje są monitorowane. Nagrania są wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia gry i nie zostaną nigdzie udostępnione.
 5. Za znaczne szkody powstałe w wyniku działań graczy odpowiedzialność materialną ponoszą gracze.
 6. Z uwagi na specyfikę pokoi gracze, którzy nie mogą przebywać w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach, a także mogą mieć problem z oddychaniem, proszone są o poinformowanie obsługi przed rozpoczęciem zabawy.

REZERWACJE:

 1. Rezerwacji dokonywać można korzystając z formularza na stronie lostrooms.pl, lockme.pl pod numerem 502 212 091 lub osobiście w lokalu przy Puławskiej 7/9, lokal 115.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie: liczby gracz, daty i godziny rezerwacji, nazwy pokoju, a także swojego numeru telefonu.
 3. Podane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zarezerwowanej przez graczy usługi escape room i nie będą przekazywane osobom postronnym.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie Media Amator, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, NIP: 521 365 1899, e-mail: info@lostrooms.nazwa.pl.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
  Planowany termin usunięcia danych osobowych to rok po wykonaniu umowy.
  W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

GRA:

 1. Gra odbywa się w Lost Rooms przy ulicy Puławskiej 7/9, lokal 115.
 2. Ze względu na specyfikę usługi, w przypadku gdy w grze będą uczestniczyć gracze z niepełnosprawnościami ruchowymi, należy uprzedzić o tym obsługę.
 3. Gracze poniżej 16 roku życia w czasie gry muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Lost Rooms udostępnia usługę prowadzenia gry dla nieletnich graczy przez pracownika firmy.
 4. W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy.
 5. Zabawa, w zależności od pokoju, trwa 60-75 minut. Prosimy jednak o przybycie 15 minut wcześniej w celu wprowadzenia do gry.
 6. Spóźnienia o 20 minut lub więcej może oznaczać skrócenie czasu gry.
 7. Koszt gry: od poniedziałku od godziny 9 do piątku do godziny 15: 2-3 graczy – 120 zł, 4 graczy – 150 zł, 5 graczy – 170 zł.
  Koszt gry od piątku od godziny 16 do niedzieli do godziny 21: 2-3 graczy – 140 zł, 4 graczy – 170 zł, 5 graczy – 190 zł.
 8. Płatność za grę przyjmujemy gotówką w lokalu 115 przy Puławskiej 7/9 lub online w czasie rezerwacji w systemie lockme.pl
 9. W czasie gry gracze nie są zamykani w pokoju, w którym odbywa się zabawa.

 

Lost Rooms jest marką Media Amator Sp. z o.o.